logo
ในเครือ

การเลือกวัสดุเพื่อลดความร้อนในอาคาร
Passive Cooling

เพื่อให้ที่พักอาศัยของเราสามารถลดการใช้พลังงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงและยังช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของโลกลง เรามีวิธีการใดอีกบ้าง

การใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

เพื่อให้เกิดความร้อนภายในบ้านน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ควรเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน คือ อุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่อง ปรับอากาศ ก็คือเครื่องปรับอากาศที่ทำความเย็นได้มากโดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ก็เป็นคุณภาพของหลอดไฟที่สามารถผลิตพลังงานแสงสว่างได้มากโดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย และถ้าเป็น ตู้เย็นคือ ตู้เย็นที่สามารถควบคุมความเย็นของตู้เย็นได้ตามที่ต้องการ โดยใช้พลังงานน้อยในประเทศไทย มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งในบ้าน ต้องมีค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็น ที่ภาระการทำความเย็นเต็มพิกัด (Full Load) หรือที่ภาระใช้งานจริง (Actual Load) ของเครื่องทำความเย็นแบบติดหน้าต่าง/แยกส่วน (Window/Spilt Type) ไม่เกิน 1.40 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็นซึ่งพบว่าเครื่อง ปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 3, 4 และ 5 เท่านั้นที่มีประสิทธิภาพตามค่ามาตรฐาน

การเลือกใช้หลอดไฟตามความเหมาะสม

ในการใช้แสงสว่างภายในบ้านสำหรับ ตอนกลางวัน ควรจะใช้แสงจากธรรมชาติทั้งหมด สำหรับการเลือกใช้หลอดไฟ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาดตั้งแต่ 20-40 W หรือใช้ไฟ Down Light เพื่อการสร้างบรรยากาศและกำหนดจุดความสว่างตามพื้นที่ต่างๆในจุดที่ต้องการความสว่าง เฉพาะอาจจะใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โดยมีReflector ที่สามารถกระจายแสงได้อย่างทั่วถึง สำหรับหลอดไฟฮาโลเจนจะใช้เฉพาะในบริเวณที่มีจุดประสงค์เพื่อเน้นการสร้าง บรรยากาศเป็นพิเศษ โดยติดตั้งอุปกรณ์ในการปรับความเข้มของแสงสว่าง (Dimmer) ไว้ด้วย

และในปัจจุบันมีหลอดชนิด LED ที่เป็นหลอดที่ให้ค่าความสว่างสูงแต่ใช้พลังงานต่ำเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับบ้านที่ต้องการประหยัดการใช้พลังงาน


การเลือกใช้ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ ควรเลือกใช้ชนิดที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด ตำแหน่งการจัดวางตู้เย็นหากเป็นไปได้ควรจัด วางไว้นอกบ้าน เพื่อไม่ให้ความร้อนจากเครื่อง เข้าสู่ภายในบ้าน อันจะส่งผลถึงการเป็นภาระ ในการทำความเย็นให้แก่เครื่องปรับอากาศ ส่วนของเครื่องปรับอากาศที่จะต้องมีการซ่อม บำรุงจะอยู่ภายนอกบ้าน เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัย นอกจากนี้มีควรมีการนำความร้อนจาก การปรับอากาศมาใช้ในการทำน้ำร้อน เพื่อใช้ ในบ้านซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าที่เดิมอาจจะต้องมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนซึ่งเปลืองมากกว่าถือได้ว่าเป็นการเลือกใช้ อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

การใช้ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

แนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกครอบครัวแสดงให้เห็นว่าเป็นแนวทางที่ ยดื หยุ่นใช้ได้จริง มีผลทำให้การใช้พลังงานของโลกลดลงเพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต SUPALAI SAVE OUR WORLD , SAVE YOUR MONEY.

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.supalai.com