อสังหาฯภาคใต้…แนวโน้มปี 61 เริ่มชัดเจน

           นอกเหนือจากตลาดกรุงเทพฯ-ปริมณฑล กับภาคตะวันออกและภาคเหนือ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคใต้ ก็เป็นอีกภูมิภาคที่น่าจับตามอง เมื่อแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง มีทั้งมอเตอร์ เวย์ เส้นทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่ เส้นทางชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่ โครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ด้านตะวันตก ซึ่งปี 2561 นี้การลงทุนมีความชัดเจนขึ้น หลังจากชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558

           ขณะเดียวกันก็ยังเห็น สัญญาณบวกด้านสินเชื่อ เมื่อสถาบันการเงินมีการผ่อนคลายในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย นโยบายการแก้ไขปัญหายางพารา ปาล์มตกตํ่าของรัฐบาล ตลอดจนนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชนได้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นด้วยปัจจัยบวกเหล่านี้จึง มีส่วนกระตุ้นกำลังซื้อตามมาในปีนี้นั่นเอง

เติบโตแล้วกว่า 1.1 หมื่นยูนิต

           ประเดิมงานแรกของปีนี้เพื่อกระตุ้นให้กับวงการอสังหา ริมทรัพย์ภาคใต้ที่จัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา นั่นคืองาน “บ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์นี้ และยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีแผนจัดขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

           ประการสำคัญนอกเหนือจากจะมีการ จัดงานเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อแล้วยังมีข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาโครงการสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายใหม่ รายเก่าในพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาหรือเพื่อการพัฒนาโครงการต่อๆ ไปได้อีกด้วย นั่นคือจากข้อมูลการสำรวจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา พบว่ามีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลาไม่น้อยกว่า 200 โครงการจำนวนรวมกว่า 1.1 หมื่นยูนิต

           โดยประเภทบ้านเดี่ยวยังได้รับความนิยมมากที่สุด มีการพัฒนาโครงการในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่เพียง 17 โครงการเท่านั้น ส่วนมากจะอยู่ในเขตเทศบาลต่างๆ นั่นคือการ กระจายความเจริญออกไปสู่นอกเมืองมากขึ้นนั่นเอง โดยเทศบาลตำบลท่าข้ามมีการพัฒนาบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมากถึง 272 หลัง(จากทั้งสิ้น 717 หลัง) ส่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้นและทาวน์เฮาส์ 2 ชั้นพบว่าเทศบาลตำบลควันลังมีมากถึง 753 หลัง จากทั้งสิ้น 2,031 หลัง แต่ที่น่าสนใจคือ คอนโดมิเนียมมาแรงพบว่า เทศบาลนครหาดใหญ่มีมากถึง 3,272 ยูนิตจากทั้งสิ้น 5,460 ยูนิต ส่วนด้านการขายนั้นพบว่าบ้านแฝด 2 ชั้นยังครองแชมป์การขายได้ช้ากว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ประการสำคัญยังพบข้อมูลว่ามีอสังหาริมทรัพย์ที่จะดำเนินการสร้างเพิ่มอีกกว่า 574 ยูนิต

 

 สำหรับภาพรวมมูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทนั้นจากจำนวนทั้งสิ้น 1.1 หมื่นยูนิต คิดเป็นมูลค่า (ณ วันสำรวจ) กว่า 4.2 หมื่นล้านบาท โดยยังจะมีจำนวนสร้างเพิ่มใน 6 เดือนอีกจำนวน 574 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าใน 6 เดือนนั้นจำนวน 2,422 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดกว่า 4.4 หมื่นล้านบาท

           โดยจากภาพรวมข้อมูลในการสำรวจสถานการณ์อสังหา ริมทรัพย์ในพื้นที่ภาคใต้จะพบว่าในช่วงปี 2558 เป็นต้นมาตลาดอสังหาริมทรัพย์เกิดการชะลอตัว เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ จนส่งผลให้มีการปรับตัวและเลื่อนแผนการพัฒนาโครงการใหม่ให้ช้าลงเพื่อเร่งขายหน่วยยูนิตที่เหลือ ส่วนปี 2561 ยังมั่นใจว่า มีสถานการณ์ด้วยแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นทำให้คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 1 โครงการที่ชะลอจะเริ่มเห็นการพัฒนาชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นทุกฝ่ายจึงเร่งกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงต้นปีนี้เป็นต้นไป

ชี้ปี 61 แนวโน้มดีขึ้น

           นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหา ริมทรัพย์จังหวัดสงขลาเห็นว่า ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์โซนพื้นที่ภาคใต้ในปี 2561 มั่นใจโตตามภาวะเศรษฐกิจ ด้วยปัจจัยการส่งออกที่ดีขึ้นและมีโอกาสโตต่อเนื่อง การท่องเที่ยวดีขึ้น และขยายการเติบโต การลงทุนภาครัฐชัดเจนขึ้น ทั้งด้านการประมูล ทำสัญญา และเริ่มดำเนินการในเส้นทางสู่ภาคใต้   นอกจากนี้ทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาจับมือกับกลุ่มวัสดุตกแต่งจัด งาน กระตุ้นกำลังซื้อ ทำให้มั่นใจ ตลาดอสังหาฯภาคใต้จะฟื้นตัวอีกครั้ง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  :  www.thansettakij.com

                             www.terrabkk.com/news