รับสมัครด่วน


ลักษณะงาน

1. บริหารงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบแผน,ข้อกำหนด,เวลา,มาตรฐานของบริษัทฯ       
2. เสนอขอจัดจ้างผู้รับเหมาในโครงการกับความสามารถและคุณภาพของผู้รับเหมา       
3. ตรวจสอบงวดงานและเซ็นในเบิกงวดให้กับผู้รับเหมาตามสัญญา รวมถึงการคืนเงินประกันสัญญาหรือเงินประกันผลงาน       
4. จัดทำกำหนดโอนเพื่อใช้ทำสัญญากับลูกค้าและเร่งรัดงานก่อสร้างให้ทันตามกำหนดโอนตามสัญญา
5. ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงบ้านลูกค้าและงานสาธารณูปโภคในโครงการ
6. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง,การขอใบอนุญาตปลูกสร้าง,บ้านเลขที่,มิเตอร์น้ำ,มิเตอร์ไฟฟ้าและจัดส่งให้ผู้บังคับบัญชาภายในกำหนดเวลา       
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- จบปริญญาตรี-โท ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา, บริหารงานก่อสร้าง, หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง / สายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  
- สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office / Auto-cad ได้
- สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 

จำนวนที่เปิดรับ

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบงานงานออกแบบ และควบคุมงานตกแต่งภายใน โครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม 
- ประสานงานก่อสร้างและทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกร ฝ่ายขายและการตลาด เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี  
- ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามัณฑนศิลป์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน
- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านมัณฑนศิลป์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AUTOCAD ,3DMAX , SKETCH UP ได้ดี
 

จำนวนที่เปิดรับ

จำนวน 1 อัตรา
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดสงขลากว่า 24 ปี อยู่ในเครือ บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) กำลังขยายโครงการ ต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ "ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ" โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)