logo
ในเครือ

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด(ในเครือศุภาลัย)
อาคารชุด อาเซี่ยน ซิตี้รีสอร์ท ชั้น 3 (C.3) 
ห้องชุดเลขที่ 1468/218 ถนนกาญจนวณิชย์ 
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร  074-559050-52 , 074-559100

โทรสาร  074-559355

E-mail : haadyainakarin@gmail.com

 


ติดต่อ

074-559050-52

www.hatyainakarin.com