รับซื้อที่ดิน ในโซน สนามบินหาดใหญ่ , บ้านพรุ ,สงขลา สนใจโทร 074-559050 ต่อ 17-19 ( คุณเจ )