รับสมัครด่วน


ลักษณะงาน

- รับผิดชอบงานงานออกแบบ และควบคุมงานตกแต่งภายใน โครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม 
- ประสานงานก่อสร้างและทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกร ฝ่ายขายและการตลาด เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี  
- ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามัณฑนศิลป์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน
- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านมัณฑนศิลป์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AUTOCAD ,3DMAX , SKETCH UP ได้ดี
 

จำนวนที่เปิดรับ

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

- บริการงานขายให้มีประสิทธิภาพ
- บริการลุกค้าที่เข้าแวะชมโครงการพร้อมให้ข้อมูล
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ปริญญาตรีทุกสาขา
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการขาย(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานด้านการบริการและงานขาย
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
- บุคลิกดี มีความคล่องตัว

จำนวนที่เปิดรับ

จำนวน 1 อัตรา
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดสงขลากว่า 24 ปี อยู่ในเครือ บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) กำลังขยายโครงการ ต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ "ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ" โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)